ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

TIẾNG ANH VỮNG VÀNG - TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

TOEIC 2 KỸ NĂNG
TOEIC 2 kỹ năng trình độ 500 - 600+ điểm giúp học viên đang cần bằng gấp để xét tốt nghiệp ra trường, đi xin việc. Khóa học giúp học viên ôn tập và hệ thống kiến thức từ căn bản đến nâng cao tạo nền tảng vững chắc dễ dàng đạt mục tiêu TOEIC như mong muốn.
TOEIC 4 KỸ NĂNG
Khóa học TOEIC 4 kỹ năng giúp học viên làm quen với dạng thức thi TOEIC chuẩn quốc tế, cung cấp chiến lược làm bài thi hiệu quả, cam kết đầu ra đạt TOEIC Speaking & Writing 110+ điểm đáp ứng chuẩn đầu ra TOEIC 4 kỹ năng của các trường Đại học.
ANH VĂN GIAO TIẾP
Khóa học giao tiếp kết hợp phát âm, giao tiếp hàng ngày và giao tiếp công sở giúp học viên tạo nền tảng giao tiếp vững chắc để hướng đến sự tự tin của học viên trong giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế. Phá bỏ rào cản áp lực thông qua môi trường lớp học năng động, thân thiện và tư duy.


ĐĂNG KÝ HỌC ĐI NHẬN NGAY
ƯU ĐÃI 15% HỌC PHÍ TẠI PMP

Nhận ngay ưu đãi học phí lên đến 15% khi bạn đăng ký các khoá học tại PMP English từ ngày 01/07 - 30/07/2020.

 • Khoá học COMBO "1 Khoá Giao tiếp và 1 Khoá TOEIC 600"
 • Khoá học "TOEIC Hoàn Hảo 650 điểm"

LỊCH KHAI GIẢNG

Chọn khóa học có lịch học phù hợp với thời gian của bạn và đăng ký ngay để nhận ưu đãi học phí

KHOÁ TCB80 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 14/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TCB82 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 17/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TCB83 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 27/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TCB84 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (17h45 - 19h15)
Ngày 14/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TCB85 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 18/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TCB86 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 19/09/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ THH19 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 17/08/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ THH20 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 20/08/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ THH21 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 25/08/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ THH22 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 05/09/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ THH23 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 07/09/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ THH24 - TOEIC 650

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 10/09/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
650 điểm
6.470.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ

KHOÁ TOEIC CẤP TỐC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2,3,4,5,6 (09h00 - 10h30)
Ngày 10/09/2020
22 học viên/khóa
<300 điểm
600 điểm
3.980.000 VNĐ
3.580.000 VNĐ

KHOÁ TOEIC ONLINE 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
18/08/2020
22 học viên/khóa
300+ điểm
500 - 600 điểm
3.980.000 VNĐ
2.480.000 VNĐ

KHOÁ GT1V60 - COMBO 1B
(1 AVGT VÀ 1 TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 11/08/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A1, TOEIC 500 - 600
8.960.000 VNĐ
7.620.000 VNĐ

KHOÁ GT1V61 - COMBO 1C
(1 AVGT VÀ 1 TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 14/08/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A1, TOEIC 500 - 600
8.960.000 VNĐ
7.620.000 VNĐ

KHOÁ GT1V62 - COMBO 1C
(1 AVGT VÀ 1 TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (18h00 - 19h30)
Ngày 19/09/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A1, TOEIC 500 - 600
8.960.000 VNĐ
7.620.000 VNĐ

KHOÁ GT1V63 - COMBO 1C
(1 AVGT VÀ 1 TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 18/09/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A1, TOEIC 500 - 600
8.960.000 VNĐ
8.460.000 VNĐ

KHOÁ GT2V60 - COMBO 2B
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 11/08/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 500 - 600
13.940.000 VNĐ
11.870.000 VNĐ

KHOÁ GT2V61 - COMBO 2C
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 14/08/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 500 - 600
13.940.000 VNĐ
11.870.000 VNĐ

KHOÁ GT2V62 - COMBO 2C
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 18/09/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 500 - 600
13.940.000 VNĐ
11.870.000 VNĐ

KHOÁ GT2V63 - COMBO 2C
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 18/09/2020
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 500 - 600
13.940.000 VNĐ
11.870.000 VNĐ

NĂM 2018

ĐƯỢC MIỄN PHÍ THI
TÔT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH
VỚI TOEIC 400 ĐIỂM

612.000

DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 400

436

TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 450+

100%

HỌC VIÊN TẠI ANH NGỮ PMP
HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TOEIC

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
ĐƯỢC CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC,
DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÔNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Loading...
Ươm mầm tri thức - Kết nối tương lai
TOP