ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

LỊCH KHAI GIẢNG

Chọn khóa học có lịch học phù hợp với thời gian của bạn và đăng ký ngay để nhận ưu đãi học phí

KHOÁ TCB01 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (17h45 - 19h15)
Ngày 24/02/2021
24 học viên/khóa
Trên 350 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ TCB02 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 27/02/2021
24 học viên/khóa
Trên 350 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ TCB04 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 23/02/2021
24 học viên/khóa
Trên 350 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ TCB05 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 04/03/2021
24 học viên/khóa
Trên 350 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ TCB06 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 04/03/2021
24 học viên/khóa
Trên 350 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH03 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 26/02/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH04 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 26/02/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH05 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 25/02/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH06 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 09/03/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH07 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 09/03/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ THH08 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 09/03/2021
24 học viên/khóa
Dưới 350 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-02
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 24/02/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-03
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (18h00 - 19h30)
Ngày 25/02/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-04
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
Ngày 27/02/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-05
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (18h00 - 19h30)
Ngày 03/03/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-06
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 15/03/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-07
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (18h00 - 19h30)
Ngày 09/03/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Giao tiếp A2, TOEIC 600+
16.430.000 VNĐ
GIẢM 25% HỌC PHÍ

KHOÁ IELTS 1_8 - IELTS 6.0

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
02/03/2021
12 học viên/khóa
Mất căn bản
6.0+ điểm
22.940.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

KHOÁ IELTS 1_9 - IELTS 6.0

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h40 - 21h10)
04/03/2021
12 học viên/khóa
Mất căn bản
6.0+ điểm
22.940.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

NĂM 2018

ĐƯỢC MIỄN PHÍ THI
TÔT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH
VỚI TOEIC 400 ĐIỂM

612.000

DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 400

436

TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 450+

100%

HỌC VIÊN TẠI ANH NGỮ PMP
HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TOEIC

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
ĐƯỢC CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC,
DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÔNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Loading...
Ươm mầm tri thức - Kết nối tương lai
TOP