ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

LỊCH KHAI GIẢNG

Chọn khóa học có lịch học phù hợp với thời gian của bạn và đăng ký ngay để nhận ưu đãi học phí

KHOÁ TCB19 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2,4,6 (17h45 - 19h15)
Ngày 16/06/2021
24 học viên/khóa
Trên 400 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ TCB20 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2,4,6 (19h45 - 21h15)
Ngày 18/06/2021
24 học viên/khóa
Trên 400 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ TCB21 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 15/06/2021
24 học viên/khóa
Trên 400 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ TCB22 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h45 - 21h15)
Ngày 17/06/2021
24 học viên/khóa
Trên 400 điểm
600 điểm
4.280.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH48 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (17h45 - 19h15)
Ngày 07/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH49 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h40 - 21h10)
Ngày 07/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH51 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 08/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH52 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (17h45 - 19h15)
Ngày 29/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH53 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h45 - 21h15)
Ngày 14/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ THH54 - TOEIC 600

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h45 - 21h15)
Ngày 15/06/2021
24 học viên/khóa
Dưới 400 điểm
600 điểm
6.470.000 VNĐ
GIẢM 200.000Đ

KHOÁ A1-16
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (19h45 - 21h15)
Ngày 15/05/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Nghe - Nói - Đọc - Viết khá tốt, TOEIC 650+
17.048.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-17
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (18h00 - 19h30)
Ngày 10/05/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Nghe - Nói - Đọc - Viết khá tốt, TOEIC 650+
17.048.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-18
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (19h45 - 21h15)
Ngày 14/05/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Nghe - Nói - Đọc - Viết khá tốt, TOEIC 650+
17.048.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

KHOÁ A1-19
(2 AVGT VÀ 1TOEIC)

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 3, 5, 7 (18h00 - 19h30)
Ngày 22/05/2021
18 học viên/khóa
Mất căn bản tiếng Anh
Nghe - Nói - Đọc - Viết khá tốt, TOEIC 650+
17.048.000 VNĐ
GIẢM 15% HỌC PHÍ

KHOÁ IELTS 1_11 - IELTS 6.0

 • Lịch học
 • Khai giảng
 • Sỉ số
 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Học phí gốc
 • Học phí ưu đãi
Thứ 2, 4, 6 (17h45 - 19h15)
23/04/2021
12 học viên/khóa
Mất căn bản
6.0+ điểm
27.940.000 VNĐ
GIẢM 3 TRIỆU

NĂM 2018

ĐƯỢC MIỄN PHÍ THI
TÔT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH
VỚI TOEIC 400 ĐIỂM

612.000

DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 400

436

TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
YÊU CẦU BẰNG TOEIC 450+

100%

HỌC VIÊN TẠI ANH NGỮ PMP
HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TOEIC

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
ĐƯỢC CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC,
DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÔNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Loading...
Ươm mầm tri thức - Kết nối tương lai
TOP